Visie & missie

Libbenewiis is een particuliere school met als missie  “opgroeien in vertrouwen “. Hier bedoelen we mee dat Libbenewiis een groot vertrouwen heeft in het natuurlijke leervermogen van de mens.  
De naam Libbenewiis, Levende wijs, staat voor levend leren. Alles wat we aanbieden gebeurt op een natuurlijke manier, vanuit de dialoog met de leerling.  De naam staat ook voor Levende wijs: Hier bedoelen we het natuurlijk leervermogen van het kind mee, de eigen wijsheid. 
Uitgangspunt van de leerplaats is de intelligentie, de verbinding en het ritme van de natuur. Dit betekent dat we veel buiten zijn, buiten meenemen naar binnen en vice versa. Op deze manier streven we ernaar om dat wat in een ieder van binnen al leeft te ontwikkelen en te laten bloeien. 
Het uiteindelijke doel is om een “leer – en leefplaats” voor het leven te creëren, waar eenieder kan zijn wie hij is, en daartoe wordt aangemoedigd en uitgedaagd.

Je wordt niet, je bent
Een mens wordt volwaardig geboren en heeft onmetelijke potentie om te floreren. Wij weten dat een kind niet tot iets gemaakt hoeft te worden. Dat alles wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen al aanwezig is. Wij faciliteren de leerling om die ontwikkeling op de beste manier te ondersteunen door direct in te spelen op directe en indirecte signalen die de leerling geeft. 

Vertrouwen in het natuurlijk leervermogen van de leerling
Om het natuurlijk leervermogen te prikkelen blijven wij dicht bij de belevingswereld van de leerling en reageren wij op vragen en signalen die de leerling geeft. We volgen de nieuwsgierigheid. De leerling leidt in grote lijnen zijn of haar eigen leerontwikkeling. De leerling wordt gevolgd en gestimuleerd vanuit vertrouwen. Op deze manier ligt de focus niet op het minimaal te behalen leerrendement maar op het maximale daarvan. De leerlingen krijgen de ruimte en tijd om zich in hun eigen tijd en tempo te ontwikkelen doordat wij bewust kiezen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.

Zentoren

Ontwikkeling is niet lineair maar circulair-ritmisch
Het leven bestaat uit ritme en cycli, en daar bewegen we op mee. Zoals de seizoenen, het ritme van dag en nacht, ziek zijn en herstellen, actief zijn en rusten. De natuur is complementair en met dat in het achterhoofd wordt ieders talent belicht.


Activiteiten en lessen

Libbenewiis is een school zonder vast les – en activiteitenaanbod. Gedurende bepaalde periodes worden er wel lessen/activiteiten gegeven door onze medewerkers. Deze komen op dan op het perioderooster terug als daar behoefte aan is. Wij geloven dat kinderen altijd en overal leren. Leren is immers iets anders dan les krijgen. Ieder kind leert op zijn eigen manier en daarom faciliteren wij verschillende manieren en momenten om tot leren te kunnen komen. Binnen onze leerplaats betekent dit dat we onze binnen en buiten ruimte zo inrichten dat het insprireert tot leren, al dan niet via formele lessen. Vaak ontstaan leermomenten individueel of in een kleine groepen in het moment. Het is een kunst om als medewerker daar op dat moment in te springen en het moment te pakken. Op die manier pak je de stroom van levend onderwijs. 


Past deze vorm van onderwijs bij mijn kind?

Als je voor Libbenewiis kiest, dan kies je ook voor een bepaalde levenshouding. Hoe kijk je aan tegen leren en ontwikkelen? Hoe ga je om met verantwoordelijkheid en vrijheid? Met welk gedachtengoed breng jij je kinderen groot?
Deze vorm van onderwijs past niet bij elk gezin omdat soms de ouders maar ook de omgeving weerstand biedt tegen het schoolconcept. Het vraagt nogal wat moed van een gezin om om te gaan met de weerstand die kan ontstaan. Van zowel eigen interne overtuigingen als die van jouw omgeving. Misschien dat je omgeving verwacht dat leren net zo gaat als op een reguliere basisschool. Misschien ervaar je bij jezelf ook twijfels als je je kind steeds ziet spelen. Dat het je ontbreekt aan vertrouwen.

Het is een normaal proces dat het vertrouwen hierin moet groeien. Het is immers lang geleden dat je zo op de natuurlijke ontwikkeling van je kind hebt vertrouwd. Daar is moed voor nodig, en tijd. Het is belangrijk om altijd met elkaar in openheid en veiligheid in gesprek te blijven hierover. Jouw interne onrust kan er toe leiden dat je externe hulp gaat inschakelen. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van het leren lezen. Voor het kind kan dit heel verwarrend zijn omdat het dan leeft in twee werelden.
In de schoolsituatie krijgt het kind de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Voor het  kind is het prettig als de thuissituatie dit proces ondersteunt. Wij vinden het van groot belang dat ouders het volle vertrouwen hebben in het zelfstandig leervermogen van hun kind. Wij vragen van ouders volledige commitment om de uitdaging aan te gaan om samen met ons hun kind te laten floreren.  

Gezinnen die daarin aansluiting zien bij onze school, worden van harte uitgenodigd om met ons contact op te nemen, om samen te onderzoeken of er een match is.    

Wellicht goed om te weten: als particuliere school zonder overheidssteun vallen wij niet onder de wet: passend onderwijs. Wij hebben dan ook geen zorgplicht ten aanzien van kinderen met ontwikkelingsuitdagingingen, zoals die op het regulier onderwijs wel geldt.