Stichting Libbenewiis doet haar uiterste best om de informatie op deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden. Daarvoor gebruiken we cookies en hebben we soms persoonsgegevens nodig. Daarnaast gebruiken we fotografie en ander copyrighthoudend materiaal.

We hechten belang aan de privacy van de bezoekers van onze website. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Libbenewiis verwerkt persoonsgegevens in verband met de uitvoering van haar taken als onderwijsinstelling. Het gaat hierbij onder andere om het verwerken van gegevens voor:

  • aanmelding voor de leerplaats via de website;
  • invullen van het contactformulier via de website;
  • inschrijven voor de nieuwsbrief;
  • het beheren en bewaren van je gegevens m.b.v. een zogeheten content management systeem.

We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig. Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer het volgende:

  • wij vermelden met deze privacyverklaring voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken;
  • bij het verzamelen van je persoonsgegevens beperken wij ons tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen;
  • wij respecteren je rechten als gebruiker van onze website om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je ze hebt verstrekt. De gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden beschikbaar gesteld.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Laat het ons weten. Mocht de klacht volgens jou niet naar behoren zijn afgehandeld, dan geven de privacyregels jou de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Webformulieren

Via onze website kun je een contactformulier invullen voor wisselende doeleinden en je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De verwerking van persoonsgegevens die je op onze webformulieren invult is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou voor de betreffende dienst zoals het toezenden van informatie (artikel 6 lid 1 onder b van de AVG) of er voor te zorgen dat de opgevraagde informatie jou bereikt.

Websites van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat die websites veilig en betrouwbaar omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Stichting Libbenewiis behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.