Bekostiging

Libbenewiis wordt opgericht als een particuliere school. Een particuliere school krijgt geen overheidssteun. Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden gedragen moeten worden door de ouders van de leerlingen en eventuele andere belangstellenden. 

Kosten die gemaakt moeten worden zijn voornamelijk de huur van de locatie, het geschikt maken van de binnen en buitenruimte, het aanschaffen van materiaal, het kunnen doen van uitstapjes, het bekwamen van medewerkers en eventueel een vergoeding voor medewerkers. Om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden streven wij ernaar om zoveel mogelijk middelen en materialen kostenloos bij elkaar te zoeken. Ook zullen de begeleiders hun tijd en energie zoveel mogelijk op vrijwillige basis inzetten. Het draaiende houden van deze onderwijsvorm zonder structurele financiële steun vraagt van de betrokkenen om creatief te denken. Hoe knopen we de eindjes aan elkaar en hoe kunnen we bepaalde dingen bekostigen?

Het is essentieel voor Libbenewiis om onafhankelijk te zijn. Dit kan door zelf structurele inkomsten te genereren. Een manier om daar een bijdrage aan te kunnen leveren, hebben we inmiddels uitgewerkt en heeft geresulteerd in onze eigen merchandise lijn: “Levendewijs” verkrijgbaar via een eigen website

Over andere mogelijkheden zijn wij dikwijls aan het brainstormen, meedenken daarin is altijd fijn! Parellel hieraan is het mooi om te inventariseren wat er nodig is en wie wat kan bieden? Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een systeem van ruilhandel. Ook hierin nodigen we graag belangstellenden uit om mee te denken en contact met ons op te nemen. 


Wisselen van Basisschool en plaatsing op Libbenewiis

Ouders mogen hun kind altijd laten wisselen van basisschool, om welke reden dan ook. Ouders hebben immers een vrije schoolkeuze.
Het beste moment om van school te veranderen, is aan het einde van het schooljaar, maar dit is niet altijd mogelijk voor u en uw kind. Het is ook niet verplicht; kinderen kunnen ook gedurende het schooljaar van basisschool wisselen. 

Aanmelden op Libbenewiis

Wanneer u wilt veranderen, en uw kind op Libbenewiis in wilt schrijven, meldt u uw kind eerst aan bij ons. Wij gaan dan samen met u en uw kind het plaatstingstraject in. Zodra u van ons te horen heeft gekregen dat we uw kind kunnen plaatsen, schrijft u uw kind uit bij de huidige basisschool. U krijgt dan een bewijs van uitschrijving. Dit heeft u nodig voor de officiele inschrijving bij Libbenewiis. Het uitschrijvingsbewijs mag dan niet ouder zijn dan 6 maanden. De gemeente krijgt ook bericht van de uitschrijving. Libbenewiis stelt vervolgens de oude school binnen 1 week op de hoogte van de inschrijving van uw kind, hierna wordt het onderwijskundig rapport door de oude school aan de nieuwe school overgedragen. Dit is in de Wet op Primair Onderwijs geregeld in artikel 42. 

Plaatsingstraject Libbenewiis

Door middel van het contactformulier op onze website kunt u aangeven interesse te hebben voor plaatsing op Libbenewiis. Wij nemen zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen contact met u op om een afpraak voor een huisbezoek te maken zodat we kennis met elkaar kunnen maken en een eerste indruk hebben over een eventuele wederzijdse match. Tijdens dit gesprek zullen verschillende onderwerpen aan bod komen waarop wij beoordelen of een definitieve plaatsing realiseerbaar is. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de groepssamenstelling van Libbenewiis en de participatie van ouders die wij verwachten.
Alle gesprekken die gevoerd worden tijdens de huisbezoeken worden binnen de organisatie van Libbenewiis besproken. Wanneer wij mogelijkheden zien om uw kind te plaatsen wordt uw gezin, uw kind, uitgenodigd voor een “proefweek”. Uw kind mag dan 5 dagdelen mee draaien op Libbenewiis om zo te kunnen beoordelen of u en uw kind zich op zijn/haar plek voelt bij ons. 
Na de “proefweek” evalueren we met u als gezin, waarna we binnen de organisatie het besluit nemen om uw kind al dan niet te plaatsen. U ontvangt hierover binnen 5 werkdagen uitsluitsel. Zodra u de bevestiging van plaatsing binnen heeft kunt u uw kind uitschrijven bij de huidige school en zullen we u verzoeken het Libbenewiis inschrijfformulier in te vullen om de overschrijving officieel te maken. 

Nieuwe Leerlingen
Er blijkt veel belangstelling te zijn voor Libbenewiis, daar zijn we heel dankbaar voor en blij mee!
Vooreerst nemen we echter GEEN nieuwe leerlingen aan op de leerplaats. In september zijn we gestart met onze eerste groep. Om een goede start te kunnen maken met Libbenewiis ligt onze prioriteit bij het opzetten en organiseren van onderwijs voor deze eerste groep leerlingen. Daarnaast is het fysiek en organisatorisch voorlopig nog niet haalbaar om meer leerlingen te plaatsen. Het ligt in onze bedoeling om naast PO ook VO op te gaan zetten. Dit willen we zo natuurlijk mogelijk doen, door de leerlingen die nu PO volgen op de leerplaats, door te laten stromen in VO.
Zodra dit aan de orde is, komt er logischerwijs ook weer ruimte in ons PO.

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op Libbenewiis, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief en onze socials communiceren we wanneer er nieuwe plaatsen c.q. groepen komen op Libbenewiis.