Bekostiging

Libbenewiis is opgericht als een particuliere school. Een particuliere school krijgt geen overheidssteun. Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden, gedragen moeten worden door de ouders van de leerlingen en eventuele andere belangstellenden. 

Kosten die wij maken zijn voornamelijk de huur van de locatie, het geschikt maken van de binnen en buitenruimte, het aanschaffen van materiaal, het kunnen doen van uitstapjes, het bekwamen van medewerkers en eventueel een vergoeding voor medewerkers. Om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden streven wij ernaar om zoveel mogelijk middelen en materialen kostenloos of via donaties bij elkaar te zoeken. Begeleiders en leerkrachten zetten mede hierom dan ook hun tijd en energie zoveel mogelijk op vrijwillige basis in. 

Het draaiende houden van deze onderwijsvorm zonder structurele financiële steun vraagt van de betrokkenen om creatief te denken. Hoe knopen we de eindjes aan elkaar en hoe kunnen we bepaalde dingen bekostigen? Over mogelijkheden zijn wij dikwijls aan het brainstormen, meedenken daarin is altijd fijn! Heeft u interesse in het leveren van een bijdrage aan de leerplaats dan kunt u dit aangeven door middel van het contactformulier op deze website.

Ook donaties kunnen rechtstreeks via onze website worden gedaan.

Wisselen van Basisschool en plaatsing op Libbenewiis

Ouders mogen hun kind altijd laten wisselen van basisschool, om welke reden dan ook. Ouders hebben immers een vrije schoolkeuze.
Het beste moment om van school te veranderen, is aan het einde van het schooljaar, maar dit is niet altijd mogelijk voor u en uw kind. Het is ook niet verplicht; kinderen kunnen ook gedurende het schooljaar van basisschool wisselen. 

Aanmelden op Libbenewiis

Wanneer u wilt veranderen, en uw kind op Libbenewiis in wilt schrijven, meldt u uw kind eerst aan bij ons. Wij gaan dan samen met u en uw kind het plaatstingstraject in. Zodra u van ons te horen heeft gekregen dat we uw kind kunnen plaatsen, schrijft u uw kind uit bij de huidige basisschool. U krijgt dan een bewijs van uitschrijving. Dit heeft u nodig voor de officiele inschrijving bij Libbenewiis. Het uitschrijvingsbewijs mag dan niet ouder zijn dan 6 maanden. De gemeente krijgt ook bericht van de uitschrijving. Libbenewiis stelt vervolgens de oude school binnen 1 week op de hoogte van de inschrijving van uw kind, hierna wordt het onderwijskundig rapport door de oude school aan de nieuwe school overgedragen. Dit is in de Wet op Primair Onderwijs geregeld in artikel 42. 

Plaatsingstraject Libbenewiis

Door middel van het contactformulier op onze website kunt u aangeven interesse te hebben voor plaatsing op Libbenewiis. Wij nemen zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen contact met u op om een afpraak voor een huisbezoek te maken zodat we kennis met elkaar kunnen maken en een eerste indruk hebben over een eventuele wederzijdse match. Tijdens dit gesprek zullen verschillende onderwerpen aan bod komen waarop wij beoordelen of een definitieve plaatsing realiseerbaar is. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de groepssamenstelling van Libbenewiis en de participatie van ouders die wij verwachten.
Alle gesprekken die gevoerd worden tijdens de huisbezoeken worden binnen de organisatie van Libbenewiis besproken. Wanneer wij na een eerste meeloopdag(deel) mogelijkheden zien om uw kind te plaatsen wordt uw gezin, uw kind, uitgenodigd voor een “proefmaand”. Uw kind draait dan een maand mee op Libbenewiis om zo te kunnen beoordelen of u en uw kind zich op zijn/haar plek voelt bij ons. 
Na de “proefmaand” evalueren we met u als gezin, waarna we binnen de organisatie het besluit nemen om uw kind al dan niet te plaatsen. U ontvangt hierover binnen 5 werkdagen uitsluitsel. Zodra u de bevestiging van plaatsing binnen heeft kunt u uw kind uitschrijven bij de huidige school en zullen we u verzoeken het Libbenewiis inschrijfformulier in te vullen om de overschrijving officieel te maken.