Persoonlijk onderwijs

Onderwijs op de Libbenewiis leerplaats is persoonlijk omdat de vragen van het kind de ontwikkeling bepalen. We werken in ons onderwijs niet met lessen volgens een vast rooster. Het onderwijs en lesaanbod ontstaat met de kinderen. Ook zijn er geen vaste groepen. Iedereen is overal in de school welkom en beschikbaar voor elkaar. Over de ruimte en beschikbaarheid worden natuurlijk afspraken gemaakt. Dit betekent ook dat er altijd wel een medewerker beschikbaar is die tijd voor het kind heeft en waar het zich veilig bij voelt.  

Medewerkers

Libbenewiis werkt met een structuur van verschillende soorten medewerkers. De mentoren zijn samen met het kind direct en eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Een mentor kan een leerkracht zijn, maar dit is niet per definitie nodig voor goed mentorschap. Daarnaast zijn er begeleiders, deze hebben geen eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij dragen zorg voor de dagelijkse begeleiding op de leerplaats en werken nauw samen met de mentoren. 

Dan maken wij ook nog onderscheid in medewerkers als vakmensen en meesters, de leerkrachten. Dit kunnen alle medewerkers zijn, maar ook mensen van buiten de school. Zij tillen Libbenewiis vanuit hun expertise naar een hoger niveau. Het meesterschap en vakmanschap lijken in die zin op elkaar. Het verschil tussen vakmanschap en meesterschap is dat een meester de materie volledig eigen heeft gemaakt en dat hij naast vaardigheden ook complexere kennis kan overdragen.

Elke schooldag is er minimaal een lesbevoegde medewerker aanwezig.

Leerplaatstijden

Leerlingen zijn vijf dagen per week welkom van 8:30 tot 14:00 in de leerplaats. We werken bij Libbenewiis momenteel met een tweedeling in leeftijds/ontwikkelingsgroepen: 0/4 tot 7 jarigen en 8 tot 12/14 jarigen waarvan de activiteiten elkaar deels overlappen. Wij hopen daar in de toekomst nog een derde groep aan toe te voegen voor de leeftijden van 15-21 jaar.

Om 9:00 beginnen we de dag met de dagstart in de “grote cirkel”. Daar bespreken we de verwachtingen en activiteiten voor de dag. De “vaste” leerplaats activiteiten lopen door tot 14:00 uur, vanaf dat tijdstip kunnen de leerlingen weer opgehaald worden.